Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Långsiktig Dödligt toxicitetstest med Crustacean Artemia franciscana
 
Click here for the English version

Långsiktig Dödligt toxicitetstest med Crustacean Artemia franciscana

Article doi: 10.3791/3790
April 14th, 2012

Summary April 14th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna studie handlar om utveckling och standardisering av en värdefull metodologisk protokoll för att bestämma lång sikt (14 dagar) letal toxicitet som utövas av kemiska ämnen, industriell avloppsvatten eller avlopp och flytande miljöprover på saltvatten kräftdjur,

Read Article
Waiting X
simple hit counter