Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Kemiskt blockerad antikropp Microarray för Multiplexade hög kapacitet profilering av specifik proteinglykosylering i komplexa prover
 
Click here for the English version

Kemiskt blockerad antikropp Microarray för Multiplexade hög kapacitet profilering av specifik proteinglykosylering i komplexa prover

Article doi: 10.3791/3791
May 4th, 2012

Summary May 4th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

I denna studie beskriver vi ett förbättrat protokoll för en multiplexerad med hög genomströmning antikropp mikromatris med lektin detektionsmetod som kan användas i glykosylering profilering av specifika proteiner. Detta protokoll innehåller nya tillförlitliga reagenser och avsevärt minskar den tid, kostnad och lab krav på utrustning jämfört med föregående procedur.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter