Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Användning av artificiell Sputum Medium för att testa antibiotika effekt mot
 
Click here for the English version

Användning av artificiell Sputum Medium för att testa antibiotika effekt mot

Article doi: 10.3791/3857
June 5th, 2012

Summary June 5th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Nuvarande diagnostiska resistensbestämning bygger på plankton tillväxt isolat i näringsrika och aeroba förhållanden. Här använder vi ett alternativt artificiellt sputum medium för att studera antimikrobiell känslighet Pseudomonas aeruginosa biofilmer under både aeroba och mikroaerofila förhållanden mer representativa för cystisk fibros lungan.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter