Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Spectral karyotypering att studera kromosomavvikelser hos människor och möss med polycystisk njursjukdom
 
Click here for the English version

Spectral karyotypering att studera kromosomavvikelser hos människor och möss med polycystisk njursjukdom

Article DOI: 10.3791/3887
February 3rd, 2012

Chapters

Summary February 3rd, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Spectral karyotypering (SKY) är en avancerad cytogenetik teknik för att identifiera genetiska och kromosomavvikelser. Denna teknik utnyttjar prober kromosom målning, som tillåter klassificering av alla kromosomer. SKY kan också identifiera komplexa kromosomförändringar och brister segregation hos möss och människor med olika sjukdomar, däribland polycystisk njursjukdom.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter