Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Multimodal Imaging av stamceller implanteras i centrala nervsystemet hos möss
 
Click here for the English version

Multimodal Imaging av stamceller implanteras i centrala nervsystemet hos möss

Article DOI: 10.3791/3906
June 13th, 2012

Chapters

Summary June 13th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den här artikeln beskriver en optimerad sekvens av händelser för multimodal avbildning av cellulära transplantat i gnagare hjärnan med hjälp av: (i) in vivo mareld och magnetisk resonanstomografi, och (ii) post mortem histologisk analys. Genom att kombinera dessa avbildningsmetoder för ett enskilt djur kan cellulär transplantat utvärdering med hög upplösning, känslighet och specificitet.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter