Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Användning av djurmodell för sepsis till utvärdera nya växtbaserade behandlingar
 
Click here for the English version

Användning av djurmodell för sepsis till utvärdera nya växtbaserade behandlingar

Article DOI: 10.3791/3926-v 07:34 min April 11th, 2012
April 11th, 2012

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Sepsis avser en systemiskt inflammatoriskt responssyndrom resulterande från en mikrobiell infektion, och kan simuleras genom en kirurgisk teknik kallad cekala ligering och punktering (CLP). Här beskriver vi en metod att använda CLP-inducerad djurmodell för att screena läkemedel örter för terapeutiska medel.

Tags

Medicin växtbaserade behandlingar medfödda immunceller cytokiner HMGB1 experimentell djurmodell av sepsis cecal ligering och punktering
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter