Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Detektering av sällsynta genomiska varianter från poolad sekvensering med SPLINTER
 

Detektering av sällsynta genomiska varianter från poolad sekvensering med SPLINTER

Article doi: 10.3791/3943
June 23rd, 2012

Summary June 23rd, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Poolad DNA-sekvensering är en snabb och kostnadseffektiv strategi för att upptäcka sällsynta varianter som är förknippade med komplexa fenotyper i stora kohorter. Här beskriver vi beräkningsmässig analys av poolade, nästa generations sekvensering av 32 cancer-relaterade gener med användning av paketet SPLINTER mjukvara. Denna metod är skalbar och tillämplig på alla fenotyp av intresse.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter