Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Utvikling av obliterans Bronkiolitt i en murine modell av Orthotopic lungetransplantasjon
 
Click here for the English version

Utvikling av obliterans Bronkiolitt i en murine modell av Orthotopic lungetransplantasjon

Article doi: 10.3791/3947
July 10th, 2012

Summary July 10th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Obliterans bronkiolitt er nøkkelen hinder for langsiktig overlevelse av lungetransplanterte mottakere og mangelen på en robust preklinisk modell utelukker undersøke obliterans bronkiolitt immunopathogenesis. I motsetning til andre faste organtransplantasjoner, har vascularized mus lungetransplantasjon bare nylig blitt utviklet. Her viser vi vår utviklet uavhengig obliterans bronkiolitt modellen etter murine orthotopic single-lungetransplantasjon.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter