Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Rat mesenteriet Exteriorization
 

Rat mesenteriet Exteriorization: En modell for å undersøke de cellulære dynamikken i Angiogenese

Article doi: 10.3791/3954
May 20th, 2012 Usage Statistics

Summary May 20th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne artikkelen beskriver en enkel modell for å stimulere angiogenese i rotte mesenteriet. Modellen gir dramatiske økninger i kapillært spirende, vaskulær areal og vaskulær tetthet over en relativt kort tid kurs i en vev som gjør at en face visualisering av hele mikrovaskulære nettverk ned til én celle nivå.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter