Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Rat mesenteriet Exteriorization
 

Rat mesenteriet Exteriorization: En modell for å undersøke de cellulære dynamikken i Angiogenese

Article doi: 10.3791/3954
May 20th, 2012

Summary May 20th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne artikkelen beskriver en enkel modell for å stimulere angiogenese i rotte mesenteriet. Modellen gir dramatiske økninger i kapillært spirende, vaskulær areal og vaskulær tetthet over en relativt kort tid kurs i en vev som gjør at en face visualisering av hele mikrovaskulære nettverk ned til én celle nivå.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter