Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Detektering av bakterier med användning Fluorogena DNAzymes
 

Detektering av bakterier med användning Fluorogena DNAzymes

Article doi: 10.3791/3961
May 28th, 2012

Summary May 28th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi har nyligen rapporterat ett nytt sätt för att generera fluorogena DNAzyme sonder som kan användas för att fastställa en enkel, "mix-and-läsa" fluorescerande analys för bakteriell detektering. Dessa särskilda DNA-prober katalysera klyvningen av en kromofor-modifierad DNA-RNA-chimär substrat i närvaro av rå extracellulär blandning (CEM) producerad av en specifik bakterie, därigenom omvandla bakteriell detektion i fluorescenssignal generationen. I denna rapport kommer vi att beskriva de viktigaste experimentella försök där en specifik DNAzyme sond betecknas "RFD-EC1" används för detektion av modellen bakterien,

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter