Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

This content is Open Access.

Styra storlek, form och stabilitet Supramolekylära polymerer i vatten
 
Click here for the English version

Styra storlek, form och stabilitet Supramolekylära polymerer i vatten

Article DOI: 10.3791/3975
August 2nd, 2012

Chapters

Summary August 2nd, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Målet med detta experiment är att bestämma och styra storlek, form och stabilitet av själv-monterade discotic amfifilerna i vatten. För vattenbaserade supramolekylära polymerer, grad av kontroll är mycket svårt. Vi tillämpar en strategi med både motbjudande och lockande interaktioner. De experimentella tekniker som används för att karakterisera detta system är i stort sett tillämpas.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter