Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Kartlegging av ettervirkninger av Theta Burst Stimulering på Human auditiv cortex med Funksjonell Imaging
 
Click here for the English version

Kartlegging av ettervirkninger av Theta Burst Stimulering på Human auditiv cortex med Funksjonell Imaging

Article DOI: 10.3791/3985
September 12th, 2012

Chapters

Summary September 12th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Lytteprosessering er grunnlaget for tale og musikk-relatert behandling. Transkraniell magnetisk stimulering (TMS) har vært brukt med hell for å studere kognitive, sensoriske og motoriske systemer, men har sjelden blitt brukt til audition. Her har vi undersøkt TMS kombinert med funksjonell Magnetic Resonance Imaging å forstå den funksjonelle organiseringen av auditiv cortex.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter