Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Polimeraz Zincir Reaksiyonu
 
Click here for the English version

Polimeraz Zincir Reaksiyonu: Temel Protokol Plus, Sorun ve Optimizasyon Stratejileri

Article DOI: 10.3791/3998
May 22nd, 2012

Chapters

Summary May 22nd, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

PCR birçok moleküler biyoloji laboratuvarlarında yaygın bir teknik olarak ortaya çıkmıştır. Pek çok geleneksel PCR protokolleri için hızlı bir kılavuzdur burada sağlanan. Her bir reaksiyon benzersiz bir deneyde, bir ürün üretmek için gerekli değişir uygun koşullar olmasıdır. Bir reaksiyonla değişkenlerini anlama büyük ölçüde böylece istenilen sonucu elde etmek şansı artan giderme verimi artıracaktır.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter