Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Karakterisering av molekylære mekanismer for
 
Click here for the English version

Karakterisering av molekylære mekanismer for

Article doi: 10.3791/4016
November 28th, 2012

Summary November 28th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Katarakt er den ledende årsak til blindhet i verden. Solar ultrafiolett stråling (UVR) er den viktigste risikofaktor for katarakt utvikling. En dyremodell for mye til UVR-B indusert katarakt ble utviklet. I denne artikkelen beskriver vi metoder for etterforskning av katarakt: eksponering for UVR, kvantitativ RT-PCR og immunhistokjemi.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter