Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Optisk inspelning av suprathreshold neural aktivitet med encelliga och single-spik upplösning
 
Click here for the English version

Optisk inspelning av suprathreshold neural aktivitet med encelliga och single-spik upplösning

Article DOI: 10.3791/4052
September 5th, 2012

Chapters

Summary September 5th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Förstå funktionen hos vertebraten centrala nervsystemet kräver inspelningar från många neuroner eftersom kortikal funktion uppstår på nivån av populationer av neuroner. Här beskriver vi en optisk metod för att registrera suprathreshold neural aktivitet med encelliga och enda spik upplösning, rastrerade random-access scanning. Denna metod spelar in somatiska fluorescens kalcium signaler från upp till 100 nervceller med hög tidsupplösning. En maximal sannolikhet algoritm deconvolves underliggande suprathreshold neural aktivitet från de somatiska fluorescens kalcium signaler. Denna metod upptäcker tillförlitligt toppar med hög upptäckt effektivitet och en låg grad av falsklarm och kan användas för att studera neurala populationer

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter