Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Free Access.

Mikrodialys av etanol under operant etanol självadministrering och etanol bestämning med gaskromatografi
 
Click here for the English version

Mikrodialys av etanol under operant etanol självadministrering och etanol bestämning med gaskromatografi

Article DOI: 10.3791/4142
September 5th, 2012

Chapters

Summary September 5th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En metod för att bestämma tidsförloppet för etanol koncentration i hjärnan hos råttor under operant etanol självadministrering beskrivs. Gaskromatografi med flamjonisering detektering används för att kvantifiera etanol i dialysatet proverna, eftersom det har den känslighet som krävs för de små volymer som genereras.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter