Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Små och Wide Angle X-ray scattering Studier av biologiska makromolekyler i lösning
 
Click here for the English version

Små och Wide Angle X-ray scattering Studier av biologiska makromolekyler i lösning

Article doi: 10.3791/4160
January 8th, 2013

Summary January 8th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Demonstrationen av de små och vidvinkel röntgenspridning (SWAXS) förfarande har blivit avgörande för studier av biologiska makromolekyler. Genom användning av instrumentering och förfaranden för specifik vinkel metoder och förberedelse, visar experimentella data från SWAXS atom-och nanonivå karakterisering av makromolekyler.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter