Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Ett analysverktyg som kvantifierar cellulär morfologi Ändringar från Tredimensionella fluorescensbilder
 
Click here for the English version

Ett analysverktyg som kvantifierar cellulär morfologi Ändringar från Tredimensionella fluorescensbilder

Article DOI: 10.3791/4233
August 31st, 2012

Chapters

Summary August 31st, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi utvecklade en mjukvaruplattform som använder Imaris neurovetenskap, ImarisXT och MATLAB för att mäta förändringar i morfologi ett odefinierat form tas från tredimensionell konfokal fluorescens av enstaka celler. Denna nya metod kan användas för att kvantifiera förändringar i cellernas form efter receptoraktivering och därför representerar en möjlig ytterligare verktyg för läkemedelsutveckling.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter