Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Utarbeidelse av
 
Click here for the English version

Utarbeidelse av

Article DOI: 10.3791/4264 08:27 min
October 15th, 2012

Chapters

Summary October 15th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

In situ patch clamp innspillinger brukes for elektrofysiologisk karakterisering av nevroner i intakt kretser. I Drosophila genetisk modell patch clamping er vanskelig fordi CNS er liten og omgitt av en robust slire. Denne artikkelen beskriver fremgangsmåten for å fjerne kappe og rene nevroner for senere patch clamp opptak.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter