Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Framställning av
 
Click here for the English version

Framställning av

Article DOI: 10.3791/4264 08:27 min
October 15th, 2012

Chapters

Summary October 15th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

In situ patch clamp inspelningar används för elektrofysiologiska karakterisering av nervceller i intakt kretsar. I Drosophila genetisk modell patch fastspänning är svårt eftersom CNS är liten och omges av en robust hölje. I den här artikeln beskriver det förfarande för att ta bort hylsan och rena nervceller för efterföljande inspelningar patch clamp.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter