Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

A subscription to JoVE is required to view this content.

Terahertz Mikroflödessystem Sensing Använda en vågledare med parallella plattor sensor
 
Click here for the English version

Terahertz Mikroflödessystem Sensing Använda en vågledare med parallella plattor sensor

Article DOI: 10.3791/4304-v 07:28 min August 30th, 2012
August 30th, 2012

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Förfarandet för att genomföra ett brytningsindex sensor för terahertz frekvenser baserade på en spårad vågledare med parallella plattor geometri beskrivs här. Metoden ger en mätning av brytningsindex av en liten volym av vätska genom övervakning av förskjutningen i resonansfrekvensen hos vågledarstrukturen

Tags

Fysik 66 Elektroteknik Datateknik terahertz strålning avkänning mikroflödessystem brytningsindex sensor vågledare optisk avkänning
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter