Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

This content is Open Access.

Bestämma 3D Flow Fält via flera kameror ljusfält Imaging
 
Click here for the English version

Bestämma 3D Flow Fält via flera kameror ljusfält Imaging

Article doi: 10.3791/4325
March 6th, 2013

Summary March 6th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En teknik för att utföra kvantitativ tredimensionell (3D) avbildning för en rad fluidflöden presenteras. Använda begrepp från området ljusfältet Imaging rekonstruera vi 3D volymer från grupper av bilder. Våra 3D resultat spänner över ett brett spektrum, inklusive hastighet områden och flerfasiga bubbla storleksfördelningar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter