Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Overføre plante virus Bruke Whiteflies
 
Click here for the English version

Overføre plante virus Bruke Whiteflies

Article DOI: 10.3791/4332
November 8th, 2013

Chapters

Summary November 8th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Forbedre vår forståelse av og vår evne til å håndtere mange av insekt-overførte plante virus krever bruk av vektor. Insekt overføring av plante virus er en tritrophic samhandling, og som sådan krever manipulasjon av insekter, virus, og plante. Vektorer må bli oppdratt i stort antall og manipulert på en slik måte som å sikre høy forekomst av smitte til test planter. Det grunnleggende om oppdrett og manipulere whitefly,

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter