Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Lungsköljning (BAL) för forskning, erhålla lämpligt stickprov Yield
 
Click here for the English version

Lungsköljning (BAL) för forskning, erhålla lämpligt stickprov Yield

Article DOI: 10.3791/4345
March 24th, 2014

Chapters

Summary March 24th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en forskningsteknik för fiberoptisk bronkoskopi och lungsköljning under lågtryck sug. Tekniken används för att skörda immunceller från lunga bronkoalveolära ytor. Lokalbedövning och mild sedering (midazolam) används. Ämnen tolerera de minimala biverkningar förfarande väl och erfarenhet.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter