Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.

Undersökningar om ändringar av hippocampus Kretsens funktion Efter Mild traumatisk hjärnskada
 
Click here for the English version

Undersökningar om ändringar av hippocampus Kretsens funktion Efter Mild traumatisk hjärnskada

Article DOI: 10.3791/4411 10:59 min November 19th, 2012
November 19th, 2012

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En mångsidig strategi för att undersöka funktionella förändringar hippocampus kretsar förklaras. Elektrofysiologiska tekniker beskrivs tillsammans med skadan protokollet beteendetestning och regional dissekeringsmetod. Kombinationen av dessa tekniker kan tillämpas på liknande sätt för andra hjärnregioner och vetenskapliga frågor.

Tags

Neurovetenskap medicin anatomi fysiologi hippocampus traumatisk hjärnskada elektrofysiologi patch clamp spänning känsligt färgämne extracellulär inspelning högpresterande vätskekromatografi gaskromatografi-masspektrometri
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter