Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Långsiktigt hög upplösning Confocal Time lapse avbildning av
 
Click here for the English version

Långsiktigt hög upplösning Confocal Time lapse avbildning av

Article DOI: 10.3791/4426 12:01 min
December 31st, 2012

Chapters

Summary December 31st, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver ett protokoll med kammare diabilder och media för att immobilisera växt hjärtblad för konfokal avbildning av epidermis under flera dagar av utveckling, dokumentera stomata differentiering. Fluorofor-märkta proteiner kan spåras dynamiskt genom uttryck och subcellulär lokalisering, öka förståelsen för deras möjliga roller under celldelning och cell-typ differentiering.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter