Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.

Intranasale toediening van CNS Therapeutics naar Awake Muizen
 
Click here for the English version

Intranasale toediening van CNS Therapeutics naar Awake Muizen

Article DOI: 10.3791/4440 07:15 min April 8th, 2013
April 8th, 2013

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Werkwijze voor intranasaal toedienen drugs wakker muizen voor de targeting van de hersenen beschreven. Deze methode zorgt voor een herhaalde dosering gedurende een lange periode met behulp van intranasale toediening van het geneesmiddel zonder verdoving, en de neus-tot-brein levering met minimale systemische blootstelling.

Tags

Geneeskunde Biomedische Technologie Neuroscience Anatomie Fysiologie Bioengineering neurobiologie Farmacologie intranasale nasale wakker muizen drug delivery hersenen targeting CNS muis acclimatisatie diermodel therapeutica klinische technieken
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter