Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Höger systolisk tryckmätningar i kombination med Skörd av lung-och Immune vävnadsprover i möss
 
Click here for the English version

Höger systolisk tryckmätningar i kombination med Skörd av lung-och Immune vävnadsprover i möss

Article DOI: 10.3791/50023
January 16th, 2013

Chapters

Summary January 16th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En specifik och snabb protokoll att samtidigt undersöka höger hjärtfunktion, lunginflammation och immunsvaret beskrivs som ett verktyg för lärande. Video och siffror beskriver fysiologi och teknik mikrodissektion i en organiserad grupp-strategi som kan anpassas för att användas för små till stora studier.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter