Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Kvantitativ Højkapacitetsforskning encellede cytotoksicitetsassay for T-celler
 
Click here for the English version

Kvantitativ Højkapacitetsforskning encellede cytotoksicitetsassay for T-celler

Article DOI: 10.3791/50058
February 2nd, 2013

Chapters

Summary February 2nd, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en enkelt-celle high-throughput assay til måling af cytotoksicitet af T-celler, når inkuberet med tumormålceller. Denne fremgangsmåde anvender en tæt, elastomere matrix af sub-nanoliter brønde (~ 100.000 brønde / række) til rumligt begrænse de T-celler og målceller ved definerede forhold og er koblet til fluorescensmikroskopi for at overvåge effektor-mål-konjugation og efterfølgende apoptose.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter