Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Mätning av livslängden i
 
Click here for the English version

Mätning av livslängden i

Article DOI: 10.3791/50068 10:00 min January 7th, 2013
January 7th, 2013

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Drosophila melanogaster är en kraftfull modell organism för att utforska den molekylära grunden för livslängd reglering. Detta protokoll kommer att diskutera de olika stegen i generering av en reproducerbar, populationsbaserade mätning av livslängden samt potentiella fallgropar och hur man undviker dem.

Tags

Utvecklingsbiologi Cellulär biologi molekylärbiologi anatomi fysiologi entomologi livslängd livslängd åldrande, Bananflugan Drosophila dödlighet djurmodell
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter