Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Isolasjon og kultur av mus Kortikale Astrocytes
 
Click here for the English version

Isolasjon og kultur av mus Kortikale Astrocytes

Article DOI: 10.3791/50079
January 19th, 2013

Chapters

Summary January 19th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Astrocytes har blitt anerkjent for å være allsidige celler som deltar i grunnleggende biologiske prosesser som er avgjørende for normal utvikling av hjernen og funksjon, og det sentrale nervesystemet reparasjon. Her presenterer vi en rask prosedyre for å få rene mus astrocyte kulturer å studere biologi denne store klassen av sentralnervesystemet celler.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter