Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Isolasjon og kultur av mus Kortikale Astrocytes
 

Isolasjon og kultur av mus Kortikale Astrocytes

Article doi: 10.3791/50079
January 19th, 2013

Summary January 19th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Astrocytes har blitt anerkjent for å være allsidige celler som deltar i grunnleggende biologiske prosesser som er avgjørende for normal utvikling av hjernen og funksjon, og det sentrale nervesystemet reparasjon. Her presenterer vi en rask prosedyre for å få rene mus astrocyte kulturer å studere biologi denne store klassen av sentralnervesystemet celler.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter