Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Produksjon og gjenoppretting av β-celle sfæroider Fra Step-vekst PEG-peptid Hydrogeler
 

Produksjon og gjenoppretting av β-celle sfæroider Fra Step-vekst PEG-peptid Hydrogeler

Article doi: 10.3791/50081
December 6th, 2012

Summary December 6th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Følgende protokoll gir teknikker for innkapsling bukspyttkjertelen β-celler i trinn-vekst PEG-peptid hydrogeler dannet ved tiol-ENE foto-klikk reaksjoner. Dette materialet plattformen tilbyr ikke bare en cytocompatible mikromiljøet for celle innkapsling, men også tillater brukerstyrt rask gjenoppretting av cellestrukturer dannet innenfor hydrogeler.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter