Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

İzolasyon ve Kültür Yenidoğan Fare kardiyomiyositlerin
 
Click here for the English version

İzolasyon ve Kültür Yenidoğan Fare kardiyomiyositlerin

Article DOI: 10.3791/50154
September 6th, 2013

Chapters

Summary September 6th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Birincil fare kardiyomyosit kültürleri miyofibriler organizasyon ve fonksiyon soruşturma için önemli araçlardan biridir. Aşağıdaki protokol neonatal fare kalpleri birincil kardiyomiyositlerde izolasyonunu ve kültür açıklar. Elde edilen kültürler, daha sonra kardiyomiyosit biyomekanik, biyokimyasal ve hücre-biyolojik tahlillerin çeşitli için kullanılabilmektedir.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter