Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Free Access.

Utvärdering av Andningsvägar Mechanics i möss med användning av Forced Oscillation Technique
 
Click here for the English version

Utvärdering av Andningsvägar Mechanics i möss med användning av Forced Oscillation Technique

Article doi: 10.3791/50172
May 15th, 2013

Summary May 15th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Det nuvarande protokollet ger en detaljerad steg-för-steg beskrivning av de förfaranden som krävs för att utföra mätningar av andningsorganen mekanik samt bedömning av luftvägarna lyhördhet för inhalerad metakolin i möss med användning av påtvingad svängning tekniken (flexiVent, SCIREQ Inc, Montreal, Qc , Kanada).

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter