Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Använda kvantitativ realtids-PCR för att avgöra Engraftment donatorcellen i en konkurrenskraftig Murine Bone Marrow Transplantation Modell
 
Click here for the English version

Använda kvantitativ realtids-PCR för att avgöra Engraftment donatorcellen i en konkurrenskraftig Murine Bone Marrow Transplantation Modell

Article DOI: 10.3791/50193
March 7th, 2013

Chapters

Summary March 7th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Fastställande engraftment givarcell utgör ett problem i benmärg hos möss transplantation modeller som saknar väldefinierade fenotypiska markörer. Vi beskrev en metod för att kvantifiera manlig engraftment donatorcellen hos honmöss transplantation mottagare. Denna metod kan användas i alla musstammar för att studera HSC funktioner.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter