Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Kromosom Förberedelser från odlade celler
 
Click here for the English version

Kromosom Förberedelser från odlade celler

Article DOI: 10.3791/50203 07:42 min
January 28th, 2014

Chapters

Summary January 28th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Kromosomer kan isoleras från levande celler, såsom lymfocyter eller fibroblaster från hud, och från organismer, inklusive människor eller möss. Dessa kromosompreparat kan utnyttjas ytterligare för rutin G-bandning och molekylära cytogenetiska förfaranden såsom fluorescens in situ hybridisering (FISH), jämförande genomisk hybridisering (CGH), och spektral karyotypning (SKY).

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter