Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Framställning och karaktärisering av fotoniska kristaller Slow ljusvågledare och håligheter
 
Click here for the English version

Framställning och karaktärisering av fotoniska kristaller Slow ljusvågledare och håligheter

Article doi: 10.3791/50216
November 30th, 2012

Summary November 30th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Användning av fotoniska kristaller långsamma ljusvågledare och håligheter har allmänt antagits av fotonik samhället i många olika applikationer. Därför tillverkning och karakterisering av dessa enheter är av stort intresse. Detta dokument beskriver vår tillverkning teknik och två optiska metoder karakterisering, nämligen interferometriska (vågledare) och resonant spridning (hålrum).

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter