Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Användning av omvänd matriser Phase Protein (RPPA) att utforska Variation Protein Expression inom enskilda Renal Cell Cancer
 
Click here for the English version

Användning av omvänd matriser Phase Protein (RPPA) att utforska Variation Protein Expression inom enskilda Renal Cell Cancer

Article doi: 10.3791/50221
January 22nd, 2013

Summary January 22nd, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

RPPA möjliggör proteinexpression av hundratals prover, tryckta på nitrocellulosa objektglas som skall utfrågas samtidigt, med fluorescensmärkta antikroppar. Denna teknik har tillämpats för att studera effekten av läkemedelsbehandling heterogenitet inom klarcellig njurkarcinom.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter