Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

RNA förutsägelser av sekundär struktur med high-throughput SHAPE
 
Click here for the English version

RNA förutsägelser av sekundär struktur med high-throughput SHAPE

Article DOI: 10.3791/50243
May 31st, 2013

Chapters

Summary May 31st, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Hög kapacitet selektiv 2-hydroxylen acylering analyserades genom primerförlängning (FORMEN) utnyttjar en ny kemisk sondering teknik, omvänd transkription, kapillärelektrofores och förutsägelser av sekundär struktur programvara för att bestämma strukturerna för RNA från flera hundra till flera tusen nukleotider vid enstaka nukleotid upplösning.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter