Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Post-embedding immunogold merking av Synaptic Proteiner i hippocampus Slice kulturer
 

Post-embedding immunogold merking av Synaptic Proteiner i hippocampus Slice kulturer

Article doi: 10.3791/50273
April 3rd, 2013

Summary April 3rd, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Lokalisering og fordeling av proteiner gir viktig informasjon for å forstå deres cellulære funksjoner. Den overlegne romlig oppløsning av elektronmikroskopi (EM) kan brukes til å bestemme den subcellulære lokalisering av en gitt antigen etter immunhistokjemi. For vev i sentralnervesystemet (CNS), bevare strukturell integritet samtidig opprettholde antigenisitet har vært spesielt vanskelig i EM studier. Her har vi adoptert en prosedyre som har blitt brukt til å bevare strukturer og antigener i CNS å studere og karakterisere synaptiske proteiner i rotte hippocampus CA1 pyramidale nevroner.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter