Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Teknik och överväganden i användningen av 4x1 ring HD-Transkraniell likström stimulering (HD-TFF)
 
Click here for the English version

Teknik och överväganden i användningen av 4x1 ring HD-Transkraniell likström stimulering (HD-TFF)

Article DOI: 10.3791/50309
July 14th, 2013

Chapters

Summary July 14th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

HD-transkraniell likström stimulering (HD-TFF), med dess 4x1-ring montage, är en icke-invasiv hjärnstimulering teknik som kombinerar både neuromodulatory effekterna av konventionella TFF med ökad focality. Denna artikel ger en systematisk demonstration av användningen av 4x1 HD-TFF, och de överväganden som krävs för säker och effektiv stimulering.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter