Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Stereotaktisk injektion av en viral vektor för villkorad Gene Manipulation i ryggmärgen hos möss
 
Click here for the English version

Stereotaktisk injektion av en viral vektor för villkorad Gene Manipulation i ryggmärgen hos möss

Article DOI: 10.3791/50313
March 18th, 2013

Chapters

Summary March 18th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Virala vektorer möjliggöra målinriktat genmanipulation. Vi visar ett förfarande för villkorlig genexpression eller ablation i mus ryggmärgen, med stereotaktisk injektion av en viral vektor i den dorsala hornet, en framstående plats av synaptisk kontakt mellan primära somatosensoriska afferenter och neuroner i det centrala nervsystemet.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter