Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

You have full access to this content through Seoul National University of Education

Cu Atom Probe Tomografi Çalışmaları (In, Ga) Se
 
Click here for the English version

Cu Atom Probe Tomografi Çalışmaları (In, Ga) Se

Article doi: 10.3791/50376
April 22nd, 2013

Summary April 22nd, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bu çalışmada, bir cigs güneş pili en emici tabakanın tane sınırları eğitim için atom-prob tomografi tekniğinin kullanımını tanımlamak. Bilinen bir yapı ile istenilen tane sınırı içeren atomun prob ipuçları hazırlamak için yeni bir tedavi yaklaşımı da burada sunulmuştur.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter