Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Implementera Dynamic Clamp med Synaptic och artificiella konduktanser i Mus Retinal ganglion celler
 
Click here for the English version

Implementera Dynamic Clamp med Synaptic och artificiella konduktanser i Mus Retinal ganglion celler

Article doi: 10.3791/50400
May 16th, 2013

Summary May 16th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna video artikeln illustrerar set-up, förfaranden för att lappa cell organ och hur att genomföra dynamiska clamp inspelningar från ganglion celler i hela montera mus retinae. Denna teknik gör det möjligt att utreda den exakta bidrag retande och hämmande synaptiska ingångar, och deras relativa storlek och timing till neuronal spiking.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter