Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Rapid hög genomströmning Amylos Bestämning i frystorkad potatisknöl Prover
 
Click here for the English version

Rapid hög genomströmning Amylos Bestämning i frystorkad potatisknöl Prover

Article DOI: 10.3791/50407
October 14th, 2013

Chapters

Summary October 14th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll beskriver en hög genom sätta kolorimetrisk metod som bygger på bildandet av ett komplex mellan jod och kedjor av glukosmolekyler i stärkelse. Jod bildar komplex med både amylos och långa kedjor inom amylopektin. Efter tillsats av jod till en stärkelseprovet, maximal absorption av amylos och amylopektin inträffar vid 620 och 550 nm, respektive. Den amylos / amylopektin-förhållandet kan beräknas från förhållandet mellan 620 och 550 nm absorptionsvärden och jämföra dem med en standardkurva som specifika kända koncentrationer plottas mot absorptionsvärden. Denna höga kapacitet, är billig metod tillförlitlig och reproducerbar, vilket gör att utvärderingen av stora populationer av potatiskloner.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter