Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Biosensor för detektion av antibiotikaresistenta stafylokocker
 
Click here for the English version

Biosensor för detektion av antibiotikaresistenta stafylokocker

Article DOI: 10.3791/50474
May 8th, 2013

Chapters

Summary May 8th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Lytiska fag biosensorer och pärlor antikroppar kan diskriminera mellan meticillinresistenta (MRSA) och känsliga bakterier Staphylococcus. De fager orörlig med en Langmuir-Blodgettmetod på en yta av en kvartskristallmikrovåg sensor och arbetade som breda sonder utbud stafylokocker. Antikropp pärlor erkänner MRSA.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter