Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Metabolisk Märkning av Leucin Rich Upprepa Kinaser 1 och 2 med radioaktivt fosfat
 
Click here for the English version

Metabolisk Märkning av Leucin Rich Upprepa Kinaser 1 och 2 med radioaktivt fosfat

Article DOI: 10.3791/50523 11:31 min September 18th, 2013
September 18th, 2013

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Leucin rika upprepnings kinaser 1 och 2 (LRRK1 och LRRK2) är multidomänproteiner som kodar både GTPas och kinasdomäner och som är fosforylerad i celler. Här presenterar vi ett protokoll för att märka LRRK1 och LRRK2 i celler med 32p ortofosfat, vilket ger en möjlighet att mäta sina övergripande cellulära phophorylation nivåer.

Tags

Cellular Biology biologi (allmänt) biokemi bioteknik (allmänt) LRRK1 LRRK2 metabolisk märkning 32P ortofosfat immunoutfällning autoradiografi
Read Article
Waiting X
Simple Hit Counter