Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Metabolisk Märkning av Leucin Rich Upprepa Kinaser 1 och 2 med radioaktivt fosfat
 
Click here for the English version

Metabolisk Märkning av Leucin Rich Upprepa Kinaser 1 och 2 med radioaktivt fosfat

Article DOI: 10.3791/50523
September 18th, 2013

Chapters

Summary September 18th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Leucin rika upprepnings kinaser 1 och 2 (LRRK1 och LRRK2) är multidomänproteiner som kodar både GTPas och kinasdomäner och som är fosforylerad i celler. Här presenterar vi ett protokoll för att märka LRRK1 och LRRK2 i celler med 32p ortofosfat, vilket ger en möjlighet att mäta sina övergripande cellulära phophorylation nivåer.

Read Article
Waiting X
Simple Hit Counter