Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Mukayeseli Proteomik Analizi Metabolik Etiketleme ve Membran Fraksiyonasyon
 

Mukayeseli Proteomik Analizi Metabolik Etiketleme ve Membran Fraksiyonasyon

Article doi: 10.3791/50535
September 28th, 2013 Usage Statistics

Summary September 28th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Burada tam 15 N etiketli Arabidopsis thaliana hücre kültürleri etiketlenmemiş bir karışımına dayanan deterjan dayanıklı ve deterjan çözünür membran içine bitki plazma zarlarının parçalanması için ve in vivo güçlü bir yöntem açıklanmaktadır. Prosedür sinyal süreçleri anlamak için karşılaştırmalı proteomik çalışmalar için uygulanır.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter